Paul Davies
translator: Than. Tsoykaladakis
editor: Nik. Goynaris

Katoptro, 1998
382 p.
[Out of Print]
Price € 20,57