anthologist: Christoforos Liontakis
author: Alexandros Papadiamantis

Patakis Publishers, 2010
473 p.
ISBN 978-960-16-3580-4, [In Print]
Price € 16,86