Antigoni Papikinoy
illustrator: Elena Kaplina

Alkyon, 2010
224 p.
ISBN 978-960-326-170-4, [In Print]
Price € 22,00