Stephenie Meyer
translator: Vasiliki Latsinoy

, 2009
641 p.
ISBN 978-960-6665-31-8, [In Print]
Price € 24,45