Crete

Crete


Knossos, Phaistos, Malia: Archaeological Sites, Towns and Villages

Kiki Santorinaiou
photographer: B. Drosos, N. Kontos, k. a.

, 1990
159 p.
ISBN 960-540-072-3, ISBN-13 978-960-540-072-9, [In Print]
Price € 8,48