Menandros
translator: Theodoros G. Mayropoulos
illustrator: Viktor Moschopoylos, Chrysanthi Zarka
series editor: Th. G. Mayropoulos, K. Zitros

Zitros, 2008
282 p.
ISBN 978-960-463-060-8, [In Print]
Price € 12,78